Lucruri pentru copii

Create your own banner at mybannermaker.com!
Copy this code to your website to display this banner!

Căutați - Cherchez - Search

Translate

miercuri, 3 iunie 2009

Ah, filosofia

Nu stiu câți dintre noi au timp să rezolve ambiguitățile, dar citeam, de curând, că metafora, un trop (ca și ceilalți tropi, de fapt) al comunicării echivoce, poate fi folosită ca model filosofic și epistemologic (de cunoaștere științifică a realității în care trăim). Ea are valoare euristică, adică te face să descoperi lucruri ascunse, invizibile, și te provoacă la meditație, la faptul de a găsi asocieri și legături neașteptate între lucruri...Să dau un exemplu. Intr-o poezie (căci unde putem întâlni mai des metaforele?) spaniolă, comentată de criticul Damaso Alonso, un poet comparase părul iubitei cu meandrele unui râu. 'Ce mare scofală', veți zice, 'că și al nostru Coșbuc are o metaforă asemănătoare - Pe umeri pletele-i curg râu/ Mlădie ca un spic de grâu ...' Ei, bine, deși pare o variație pe aceeași temă, poetul spaniol găsise că părul iubitei e ca albia unui râu, sinuos în grosime și lungime. El nu compară părul cu conținutul, ci cu recipientul. O diferență mai mult decât interesantă, deoarce schimbă total relația de raportare la feminin, nu-i așa? De unde, părul era un conținut atașat cuiva (părul = apa râului), el devine o formă vidă care atrage pentru a fi umplută, este o formă goală care-și atrage materia. Vă amintiți ce spunea Aristotel despre principiul formei și al materiei? Pe scurt, ca să nu mă lungesc prea mult: materia este un principiu pasiv, feminin, iar forma un principiu activ, masculin. De fapt, este o metaforă (a secolului XX) care ne îndrumă spre anumite schimbări în mentalitatea societății post-industriale: femininul a devenit principiu activ și, mai mult decât atât, a preluat controlul, este hegemonic. Mă contrazice cineva?
Unde citeam despre valoarea euristică a metaforei? Ei, bine, e vorba de Solomon Marcus, celebru pentru lucrarea sa 'Lingvistica matematică' și pentru faptul că s-a gândit să pună în relație două domenii ale știintelor omului: arta (literară, mai ales) și matematica. Cartea se numește 'Invenție și descoperire'

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Spuneți-mi părerea voastră

Professional nets -linkedin

Schimb de bannere

Create your own banner at mybannermaker.com!
Copy this code to your website to display this banner!

DE- ALE LUANEI, nu doar ale Anei

Chat with me

BestJobs RSS

Rețea profesională